ظروف کرایه
گروه تشریفات مجالس سارو
مدیریت: علی اکبر مستغنی
خدمات مجالس
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - خ داریوش - نرسیده به چ قنادی