چرم(صنایع )

چرم مشهد

اذان گو : 32265735

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - نرسیده به چ طالقانی - نبش ساختمان امید

چرم(صنایع )

: پوشاک - کیف و کفش چرم

چرم پارس

محمدی نیا : 32264763

منطقه 9 .

شهید بهشتی - چ طالقانی - ساختمان پزشکان

چرم(صنایع )

: پوشاک چرم - کیف و کفش چرم

چرم ممتاز برنا

برنا : 32269561

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - خ فروغی

چرم(صنایع )

: چرم فروشی

چرم شهر کرج

رشیدی : 32269562

منطقه 9 .

خ بهشتی - فبل از میدان شهدا -

چرم کوثر

مجیدفر : 32262370

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی-روبروی بیمارستان امام خمینی

چرم(صنایع )

: چرم طبیعی و مصنوعی