چرم(صنایع )
چرم پارس
مدیر: مهدی محمدی نیا
پوشاک چرم - کیف و کفش چرم
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
شهید بهشتی - چ طالقانی - ساختمان پزشکان پلاک: 678