چرم(صنایع )
چرم ممتاز برنا
مدیر: محمد برنا
چرم فروشی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ شهید بهشتی - خ فروغی پاساژ جاوید طبقه دوم