چرم(صنایع )
چرم کوثر
مدیریت: مجیدفر
چرم طبیعی و مصنوعی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کرج - خ بهشتی-روبروی بیمارستان امام خمینی پاساژ جدی پلاک: 17