فجر

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر - میدان توحید

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

فیروزه

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر - اوقافی

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

گل یخ

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر - فاز 3

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

موسسه اتومبیل کرایه کالسکه

مدیریت: رضا دستکار

منطقه 2 .

سرحد آباد روبروی مسجد امام علی

آژانس باربری

: کرایه اتومبیل
limited

ساسانی

مدیریت: -

منطقه 2 .

شهید صدوقی

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

یاران سحر

مدیریت: خوانساری

منطقه 2 .

مصباح خ خراسانی روبروی درب جنوبی دانشکده

آژانس باربری

: تاکسی تلفنی
limited

سعید

مدیریت: -

منطقه 2 .

خ شهید صدوقی - جنب دفتر مخابرات

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

تاکسی سرویس بهار کد 563

مدیریت: سید وحید جعفری

منطقه 3 .

فردیس - کانال غربی

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

تاکسیران

مدیریت: -

منطقه 3 .

مارلیک

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

سالار تاکسی

مدیریت: -

منطقه 3 .

فردیس - کانال شرقی

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

شایسته

مدیریت: -

منطقه 3 .

فردیس

آژانس باربری

: شایسته
limited

عدالت جو

مدیریت: -

منطقه 3 .

فردیس - بین 14 و 15 شرقی

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

عدالت جو

مدیریت: -

منطقه 3 .

فردیس - میدان سرحدی

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

لواسانی

مدیریت: -

منطقه 3 .

فردیس - کانال

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

مارلیک

مدیریت: -

منطقه 3 .

مارلیک - بلوار اصلی

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

خانه تاکسی

مدیریت: -

منطقه 4 .

فاز 4 - روبروی مسجد جامع

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

دلیجان

مدیریت: -

منطقه 4 .

فاز 4

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

کیان تاکسی

مدیریت: -

منطقه 4 .

مهرشهر کیانمهر خ ولیعصر

آژانس باربری

: تاکسی سرویس شبانه روزی
limited

ستاره آبی

مدیریت: -

منطقه 4 .

مهرشهر - کیانمهر - میدان امام - بازارچه مهرگان

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

گلها

مدیریت: -

منطقه 4 .

فاز 4

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

در این قسمت شما میتوانید اطلاعات انواع شرکت ها ، آژانس ها و باربری ها را به راحتی پیدا کرده و برای استفاده در مقاطع مختلف از آن بهره مند شوید