فهمیده

مدیریت: -

- .

بلوار ترمینال - میدان شهید فهمیده

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

گلستان تینا

مدیریت: -

- .

جاده ملارد - گلستان

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

گلستان

مدیریت: -

- .

گلستان 1

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

گلستان 1

مدیریت: -

- .

جاده ملارد

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

گلها

مدیریت: -

- .

شعبان آباد

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

لیلستان

مدیریت: -

- .

حسن آباد

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

محمدی

مدیریت: -

- .

دهقان ویلای دوم - خ خواجه نصیر غربی

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

تک رو

مدیریت: -

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - کوکب شرقی

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

حمید

مدیریت: -

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - نبش آذر شرقی

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

ستاره

مدیریت: -

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - نبش اختر

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

رز

مدیریت: -

منطقه 6 .

باغستان - بین بوستان 1 و 2

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

حامد

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر -فاز 3

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

داریوش

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر - کوی داریوش

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

تاکسی سرویس کمالی

مدیریت: -

منطقه 7 .

سه راه رجائی شهر
limited

دودی

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر - بلوار رستاخیز - خ 5 - فاز 2

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

کوثر

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

یاس

مدیریت: -

منطقه 7 .

گوهردشت ضلع شمال پارک سه باندی طبقه فوقانی بانک ملت

آژانس باربری

: تاکسی سرویس ویژه بانوان
limited

سجاد

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر - فاز 3

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

شادی

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر - بلوار زرین - نبش 15 شرقی

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

صدف

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر -فاز 3 نبش اول

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

در این قسمت شما میتوانید اطلاعات انواع شرکت ها ، آژانس ها و باربری ها را به راحتی پیدا کرده و برای استفاده در مقاطع مختلف از آن بهره مند شوید