فهمیده

مدیریت: -

- .

بلوار ترمینال - میدان شهید فهمیده
limited

گلستان تینا

مدیریت: -

- .

جاده ملارد - گلستان
limited

گلستان

مدیریت: -

- .

گلستان 1
limited

گلستان 1

مدیریت: -

- .

جاده ملارد
limited

گلها

مدیریت: -

- .

شعبان آباد
limited

لیلستان

مدیریت: -

- .

حسن آباد
limited

محمدی

مدیریت: -

- .

دهقان ویلای دوم - خ خواجه نصیر غربی
limited

تک رو

مدیریت: -

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - کوکب شرقی
limited

حمید

مدیریت: -

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - نبش آذر شرقی
limited

ستاره

مدیریت: -

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - نبش اختر
limited

رز

مدیریت: -

منطقه 6 .

باغستان - بین بوستان 1 و 2
limited

حامد

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر -فاز 3
limited

داریوش

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر - کوی داریوش
limited

دودی

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر - بلوار رستاخیز - خ 5 - فاز 2
limited

کوثر

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر
limited

یاس

مدیریت: -

منطقه 7 .

گوهردشت ضلع شمال پارک سه باندی طبقه فوقانی بانک ملت

آژانس-باربری-پیک موتوری حمل و نقل

: تاکسی سرویس ویژه بانوان
limited

سجاد

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر - فاز 3
limited

شادی

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر - بلوار زرین - نبش 15 شرقی
limited

صدف

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر -فاز 3 نبش اول
limited