لیلستان
مدیریت:
تاکسی سرویس
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
حسن آباد