آژانس باربری منطقه 6 - کرج

تک

مدیریت: -

منطقه 6 .

شاهین ویلا

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

رز

مدیریت: -

منطقه 6 .

باغستان - بین بوستان 1 و 2

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

ساحل

مدیریت: -

منطقه 6 .

شاهین ویلا

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

ستاره آبی شهر

مدیریت: حسین شوندی

منطقه 6 .

شاهین ویلا - نرسیده به پیچ باغستان - نبش 11 شرقی - ساختمان سبز

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

شاهین ویلا

مدیریت: -

منطقه 6 .

نبش 8 شرقی شاهین ویلا

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

طلائی

مدیریت: -

منطقه 6 .

شاهین ویلا

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

علی

مدیریت: -

منطقه 6 .

حصارک بالا

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

قائم

مدیریت: -

منطقه 6 .

شاهین ویلا

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

قدر

مدیریت: -

منطقه 6 .

حصارک - بالای خ آزادی - مقابل آبرسانی -

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

قلم

مدیریت: -

منطقه 6 .

شاهین ویلا - خ قلم

آژانس باربری

: تاکسی سرویس
limited

آژانس باربری

آژانس باربری Freight agency  که به عنوان آژانس حمل و نقل یا کارگزار بار نیز شناخته می شود، شرکت یا فردی است که به عنوان واسطه بین افراد که نیاز مند به خدمات اتوبار می باشد و شرکت های حمل و نقل که این شرکت ها در زمینه های از قبیل حمل و نقل های خصوص هوایی، خطوط راه آهن، کشتی رانی و انتقال اسباب و اثاثیه های شرکت ها و منازل فعالیت می کند.

انواع خدمات آژانس باربری

آژانس های حمل و نقل با ارائه تخصص، منابع و خدمات برای اطمینان از جابجایی کارآمد و به موقع کالا، نقش مهمی در زنجیره تامین جهانی ایفا می کنند، آنها به عنوان یک پیوند بین فرستنده و حامل عمل می کنند و جنبه های مختلف فرآیند حمل و نقل را از طرف مشتریان خود انجام می دهند، در ادامه به برخی از وظایف ومسئولیت های که برعهده اتوبار می باشد را ذکر می کنیم.

آژانس باربری