رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل

رنگ و ابزار خوشدل

خوشدل : 32238280

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - نرسیده به خ کشاورز

فروشگاه واریان

وهابی : 32809915

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - پایین تر از چ مصباح

فروشگاه رنگ و ابزار علیخانی

هادی و مجتبی و محمد علیخانی: 32823058

منطقه 2 .

چهارراه مصباح، بلوار امام زاده حسن غربی

رنگ و ابزار ایمانی

ایمانی : 32203178

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - بین چ مصباح و کارخانه قند - جنب موسسه اعتباری ثامن

فروشگاه رنگ و ابزار مومنی

مومنی : 32229416

منطقه 2 .

میدان شاه عباسی - بلوار امام زاده حسن - نبش گلستان 1

زواری کیا

زواری کیا : 32708358

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - بالاتراز چ مصباح

زواری کیا

زواری کیا : 32811179

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن غربی

قاسم

گمار : 32734871

منطقه 2 .

چ کارخانه قند - بلوار شهید فهمیده