رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل

رنگ و ابزار خوشدل

خوشدل : 32238280
منطقه 2 . چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - نرسیده به خ کشاورز

فروشگاه واریان

وهابی : 32809915
منطقه 2 . بلوار هفت تیر - پایین تر از چ مصباح

فروشگاه رنگ و ابزار علیخانی

هادی و مجتبی و محمد علیخانی: 32823058
منطقه 2 . چهارراه مصباح، بلوار امام زاده حسن غربی

رنگ و ابزار ایمانی

ایمانی : 32203178
منطقه 2 . بلوار هفت تیر - بین چ مصباح و کارخانه قند - جنب موسسه اعتباری ثامن

فروشگاه رنگ و ابزار مومنی

مومنی : 32229416
منطقه 2 . میدان شاه عباسی - بلوار امام زاده حسن - نبش گلستان 1

زواری کیا

زواری کیا : 32708358
منطقه 2 . بلوار هفت تیر - بالاتراز چ مصباح

زواری کیا

زواری کیا : 32811179
منطقه 2 . چ مصباح - بلوار امام زاده حسن غربی

قاسم

گمار : 32734871
منطقه 2 . چ کارخانه قند - بلوار شهید فهمیده