رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل
رنگ و ابزار خوشدل
مدیر: محمد خوشدل
رنگ و ابزار
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - نرسیده به خ کشاورز