رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل
رنگ و ابزار ایمانی
مدیر: علی ایمانی
رنگ و ابزار
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - بین چ مصباح و کارخانه قند - جنب موسسه اعتباری ثامن