رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل
فروشگاه رنگ و ابزار علیخانی
مدیر: هادی و مجتبی و محمد علیخانی
رنگ و ابزار
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چهارراه مصباح، بلوار امام زاده حسن غربی