دفتر خدماتی و امور مشترکین

همراه اول

دریانی: 32246150

منطقه 9 .

چ طالقانی جنوبی - نبش ک خیلدار

دفتر خدماتی و امور مشترکین

: فروش سیم کارت و شارژ همراه اول

TPG

دولتی : 32206954

منطقه 8 .

بلوار طالقانی شمالی