دفتر خدماتی و امور مشترکین

محمدی

مدیریت: مریم محمدی

منطقه 1 .

سسس
limited

همراه اول

مدیریت: گیتی دریانی

منطقه 9 .

چ طالقانی جنوبی - نبش ک خیلدار

دفتر خدماتی و امور مشترکین

: فروش سیم کارت و شارژ همراه اول
limited

TPG

مدیریت: رهام دولتی

منطقه 8 .

بلوار طالقانی شمالی
limited