دفتر خدماتی و امور مشترکین

همراه اول

دریانی: 32246150
منطقه 9 . چ طالقانی جنوبی - نبش ک خیلدار

دفتر خدماتی و امور مشترکین

: فروش سیم کارت و شارژ همراه اول

TPG

دولتی : 32206954
منطقه 8 . بلوار طالقانی شمالی