دفتر خدماتی و امور مشترکین

همراه اول

دریانی: 32246150

منطقه 9 .

چ طالقانی جنوبی - نبش ک خیلدار

دفتر خدماتی و امور مشترکین

: فروش سیم کارت و شارژ همراه اول