دفتر خدماتی و امور مشترکین
TPG
مدیریت: رهام دولتی
خدمات پست
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
بلوار طالقانی شمالی