تراشکاری

تراشکاری

: تراشکاری غفاری با بیش از 25 سال سابقه تراش دیسک چرخ درجا روکار تضمینی

تراشکاری

: تراشکاری - فلز تراشی و جوشکاری

آریا

رستم لو :

منطقه 5 .

تراشکاری

: سوپاپ تراشی