تراشکاری
تراشکاری داود
مدیریت: داود کارآموز ابدی
تراشکاری - فلز تراشی و جوشکاری