تراشکاری
تراشکاری غفاری تراش دیسک درجا
مدیریت: حاج محمود غفاری
تراشکاری غفاری با بیش از 25 سال سابقه تراش دیسک چرخ درجا روکار تضمینی