ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)

قاسمی

محمد و روح اله احمد خانی : 32248400

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - بین چ مصباح و کارخانه قند

کارا

سبزه پرور: 32807104

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - پایین تراز چ مصباح

کبیری

کبیری : 32704700

منطقه 2 .

چ کارخانه قند - بلوار شهید فهمیده - جنب مسجد صاحب الزمان