ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)

قاسمی

محمد و روح اله احمد خانی : 32248400
منطقه 2 . بلوار هفت تیر - بین چ مصباح و کارخانه قند

کارا

سبزه پرور: 32807104
منطقه 2 . بلوار هفت تیر - پایین تراز چ مصباح

کبیری

کبیری : 32704700
منطقه 2 . چ کارخانه قند - بلوار شهید فهمیده - جنب مسجد صاحب الزمان