ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)
کارا
مدیر: علیرضا سبزه پرور
پیچ و مهره
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - پایین تراز چ مصباح