ابزار آلات صنعتی
دایره دانش
مدیریت: حیدر پارسا
ساخت وتولید
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار دنش آموز - -خیابان حیدر خانی کوچه برجسته پلاک: 31 طبقه کد پستی 3133684554 واحد 4