فست فود نانوک

مجدیان: 32223887

منطقه 1 .

کرج چهار راه طالقانی شمالی جنب پوشاک خانواده کوچه مرجان روبروی مجتمع تجاری ماهان

فست فود

: فست فود

فست فود بشکه طلایی پلاس

سپاهی فر: 32551008-32551009

منطقه 1 .

کرج، میدان اسبی، بلوار عظیمیه، روبروی پارک ایران زمین، نبش کوچه مریم،

فست فود

: فست فود

پیتزا رستوران دادلی

دنیایی: 32545860-32656031

منطقه 1 .

عظیمیه - بین میدان اسبی و مهران نبش چ نیک نژاد

فست فود

: پیتزا - رستوران

سوپر اغذیه پامادور

شعبان پور: 32547388

منطقه 1 .

عظیمیه، دور میدان مهران، پیتزا پامادور

فست فود

: پیتزا و ساندویچ

فست فود وکافی شاپ آناناس

جلالی: 32501104

منطقه 1 .

عظیمیه، میدان طالقانی، جنب راهنمایی و رانندگی

فست فود

: فست فود و کافی شاپ

آرا

قهرمان پور : 32526600

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - بین م اسبی - نبش ک غلامی

فست فود

: فست فود

فست فود الف

صالحی : 32529003

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - بین میدان مهران و اسبی

فست فود

: اغذیه فروشی

پیتزا ناب

علی وردی : 32554763

منطقه 1 .

عظیمیه - 45 متری کاج - بین ندا و نیک نژادی

فست فود

: اغذیه فروشی

دنی

عطاردی: 32558662

منطقه 1 .

عظیمیه - م طالقانی - بلوار تعاون - بعداز بلوار امام رضا - نبش اردلان 7

فست فود

: پیتزا

سان ست

بابایی فر : 32551104

منطقه 1 .

عظیمیه - نبش م طالقانی

فست فود

: فست فود

پیتزا پارسیان

میر سعید قاضی : 32530004

منطقه 1 .

عظیمیه - میدان اسبی - بلوار اقاقیا

فست فود

: پیتزا - فست فود

اژدر زاپاتا

صلاحی: 32516427

منطقه 1 .

عظیمیه، ضلع جنوب شرقی، میدان مهران

فست فود

: فست فود

عظیمیه

خیاط زاده : 32565576

منطقه 1 .

عظیمیه - خ شریعتی - بین م مهران و اسبی - نبش نیک نژادی شمالی

فست فود

: فست فود

شاد برگر

عطایی: 32516332

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - بن میدان مهران و اسبی

فست فود

: فست فود

85

شعبانی پور : 32504617

منطقه 1 .

عظیمیه - دور م اسبی

فست فود

: پیتزا

نانک

نجفی : 32565134

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - بین خ پامچال و م مهران

فست فود

: ساندویچ

کارون

مومنی : 32518034

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - بین خ پامچال و م مهران

فست فود

: ساندویچی

عظیمیه

مالمیر: 32522463

منطقه 1 .

م طالقانی - بلوار شریعتی - نبش پامچال شمالی

فست فود

: بریانکده

پیتزا اَت

محمدی : 32516262

منطقه 1 .

عظیمیه - میدان اسبی - پارک ایران زمین - نبش راوش

فست فود

: فست فود

ساندویچ هایدا

کریمی : 32555003

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - بین میدان مهران و اسبی

فست فود

: ساندویچ سرد و گرم