فست فود
پیتزا رستوران دادلی
مدیر: نعمت دنیایی
پیتزا - رستوران
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - بین میدان اسبی و مهران نبش چ نیک نژاد