پوشاک آشور

درگاهی : 32562157

منطقه 8 .

میدان طالقانی - بلوار تعاون

سیسمونی

: سیسمونی

سیسمونی برفی

حسینی : 32562269

منطقه 8 .

میدان طالقانی - بلوار تعاون - واحد 74

سیسمونی

: پوشاک بچه گانه - سیسمونی

نی نی توپولی

مروجی : 34477510

منطقه 8 .

بهشتی - حدفاصل چ طالقانی و م سپاه - جنب دارایی

سیسمونی

: سیسمونی

فروشگاه نی نی شاپ

دهقانی : 34405940

منطقه 8 .

خ بهشتی - بعد از چ طالقانی - حد فاصل خ استانداری و خ کسری - برج نادر

سیسمونی

: سیسمونی