پوشاک آشور

درگاهی : 32562157
منطقه 8 . میدان طالقانی - بلوار تعاون

سیسمونی

: سیسمونی

سیسمونی برفی

حسینی : 32562269
منطقه 8 . میدان طالقانی - بلوار تعاون - واحد 74

سیسمونی

: پوشاک بچه گانه - سیسمونی

نی نی توپولی

مروجی : 34477510
منطقه 8 . بهشتی - حدفاصل چ طالقانی و م سپاه - جنب دارایی

سیسمونی

: سیسمونی

فروشگاه نی نی شاپ

دهقانی : 34405940
منطقه 8 . خ بهشتی - بعد از چ طالقانی - حد فاصل خ استانداری و خ کسری - برج نادر

سیسمونی

: سیسمونی