سیسمونی
نی نی توپولی
مدیر: اشکان مروجی
سیسمونی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
بهشتی - حدفاصل چ طالقانی و م سپاه - جنب دارایی