سیسمونی
فروشگاه نی نی شاپ
مدیر: ناصر دهقانی
سیسمونی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خ بهشتی - بعد از چ طالقانی - حد فاصل خ استانداری و خ کسری - برج نادر