شکار(لوازم)

البرز شکار

مدیریت: علی ترکی

منطقه 1 .

میدان کرج، اول خ چالوس، پاساژ شمشیری

شکار(لوازم)

: لوازم ماهگیری و شکار
limited

شکار طبیعت

مدیریت: محمود صالح راد

منطقه 1 .

میدان کرج، اول خ چالوس

شکار(لوازم)

: لوازم ماهیگیری و شکار
limited

کرج شکار

مدیریت: عباس افشاردوست

منطقه 1 .

میدان کرج، خ چالوس، سه راه برغان

شکار(لوازم)

: اسلحه و مهمات فروش مجاز، انواع تفنگ بادی، لوازم ماهیگیری و کمپینگ
limited