شکار(لوازم)
البرز شکار
مدیریت: علی ترکی
لوازم ماهگیری و شکار
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
میدان کرج، اول خ چالوس، پاساژ شمشیری طبقه همکف