شکار(لوازم)
شکار طبیعت
مدیریت: محمود صالح راد
لوازم ماهیگیری و شکار
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
میدان کرج، اول خ چالوس پاساژ شمشیری طبقه همکف