تاج سرای حریر

رفیعی سفید دشتی : 34420881

منطقه 7 .

گوهردشت - خ اصلی - بین 10 و 9 غربی

خرازی

: تاج عروس و خرازی

-

قاسمی : 34423039

منطقه 7 .

گوهردشت - خ اصلی - ابتدای 8 شرقی

خرازی

: خرازی - لباس زیر زنانه - شال و روسری

گالری روژین

طهمورثی : 34434351

منطقه 7 .

گوهردشت - خ اصلی - نبش خ 8 و 9 غربی

خرازی

: خرازی