خرازی
تاج سرای حریر
مدیر: معصومه رفیعی سفید دشتی
تاج عروس و خرازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - خ اصلی - بین 10 و 9 غربی