خرازی
گالری روژین
مدیر: علیرضا طهمورثی
خرازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - خ اصلی - نبش خ 8 و 9 غربی