لوازم ایمنی - ترافیکی وآتش نشانی

شرکت مهندسی هوشمند نیروی البرز

تاری : 32557104

- .

پل آزادگان -ابتدای 45 متری کاج - ساختمان دریای نور -واحد 204

لوازم ایمنی - ترافیکی وآتش نشانی

: سیستم های اعلام حریق ساختمان

شرکت تیگرا

قائمی اردکانی : 36202698

- .

محمدشهر - انتهای خ شهرداری -خ آتوسا -نبش خ تیگرا

لوازم ایمنی - ترافیکی وآتش نشانی

: طراحی و ساخت تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

آرمون آرنگ

فرخ: 2541966

- .

م آزادگان - ابتدای 45 متری کاج - مجتمع دریای نور

لوازم ایمنی - ترافیکی وآتش نشانی

: مشاوره و طراحی و اجرا و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق