لوازم ایمنی - ترافیکی وآتش نشانی
شرکت تیگرا
مدیر: قائمی اردکانی
طراحی و ساخت تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
محمدشهر - انتهای خ شهرداری -خ آتوسا -نبش خ تیگرا