لوازم ایمنی - ترافیکی و آتش نشانی
شرکت تیگرا
مدیریت: قائمی اردکانی
طراحی و ساخت تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
محمدشهر - انتهای خ شهرداری -خ آتوسا -نبش خ تیگرا