لوازم ایمنی - ترافیکی وآتش نشانی
لوازم ایمنی سهند - پخش لوازم ایمنی - لباس کار - کرج - تقاطع دانشکده
مدیریت: عبادی
پخش انواع لوازم ایمنی و لباس کار انواع چاپ لباس ویژه شرکت ها پذیرفته میشود .
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج ، شاه عباسی ، بین خیابان فاطمیه و امیری ، روبروی کاروانسرای شاه عباسی