فرش ماشینی و موکت

مرکز فروش موکت پاسارگاد

مدیریت: رحمان و حسین زارع

منطقه 7 .

اول سه باندی گوهردشت - روبروی بانک رفاه

فرش ماشینی و موکت

: انواع موکت
limited

فرش سفیر

مدیریت: محمود ریحانی

منطقه 7 .

سه راه گوهردشت - نرسیده به سه باندی -بین 10 و 11 غربی

فرش ماشینی و موکت

: انواع فرش
limited

گالری فرش تهرانی

مدیریت: سید عبدالناصر سید عبداله تهرانی

منطقه 7 .

گوهردشت - خ اصلی - نبش 10 و 11 غربی
limited

فرش دیبا

مدیریت: علی نوروزی

منطقه 7 .

سه راه گوهردشت - نرسیده به سه باندی - نبش 8 غربی
limited

بهاره

مدیریت: حسن شکوه تازه

منطقه 7 .

فلکه اول گوهردشت - خ یکم غربی
limited

ماندگار

مدیریت: مرتضی دشتی

منطقه 7 .

فلکه اول گوهردشت - خ یکم غربی
limited

فرش آلورچی

مدیریت: رامین آقازاده

منطقه 7 .

گوهردشت - خ اصلی - بین خ 8 و 9 غربی
limited