فرش دستباف
بهاره
مدیریت: حسن شکوه تازه
فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
فلکه اول گوهردشت - خ یکم غربی