فرش دستباف
ماندگار
مدیریت: مرتضی دشتی
فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
فلکه اول گوهردشت - خ یکم غربی