کابینت(سیستم آشپزخانه)

کلاسیک

شفیعی زاده : 32241731

منطقه 9 .

بلوار طالقانی جنوبی - جنب بانک توسعه و تعاون

کابینت(سیستم آشپزخانه)

: تجهیزات آشپزخانه

ولایی

ولایی: 32753644

منطقه 9 .

چ طالقانی - بلوار طالقانی جنوبی - ساختمان سپهر

کابینت(سیستم آشپزخانه)

: تجهیزات آشپزخانه

مینیاتور

محمدی : 32226754

منطقه 9 .

بلوار هفت تیر - بین چ کارخانه قند و م هفت تیر

کارین

رحیمی : 32756873

منطقه 9 .

بین چ کارخانه قند و هفت تیر - جنب ورودی ساختمان دکتر حکمی

داتیس

کریمی : 32236951

منطقه 9 .

طالقانی جنوبی - نبش ک جمالپور

بانو

اکبری : 32201774

منطقه 9 .

بلوار هفت تیر - بین چ کارخانه قند و م هفت تیر

لطفی

سعید لطفی و کاشانی : 32747769

منطقه 9 .

طالقانی جنوبی - نبش لاله 9

کابینت(سیستم آشپزخانه)

: تجهیزات آشپزخانه

سفیدی

سفیدی : 32201859

منطقه 9 .

بلوار هفت تیر - بین چ کارخانه قند و م هفت تیر

کریمی

کریمی : 32212836

منطقه 9 .

بلوار هفت تیر - بین چ کارخانه قند و م هفت تیر

هفت تیر

خراسانی : 32702621

منطقه 9 .

طالقانی جنوبی - بعداز بانک سرمایه

فرم سازه

حیدری : 32231040

منطقه 9 .

بلوار طالقانی - چ هفت تیر - روبروی مجتمع پزشکی نور

پیمان

اصل زارع : 32252188

منطقه 9 .

طالقانی جنوبی - جنب قرض الحسنه الزهرا

کابینت(سیستم آشپزخانه)

: ساخت انواع کابینت

آرین

آرین : 32285928

منطقه 9 .

طالقانی جنوبی - بالاتراز 16 متری انقلاب

کابینت(سیستم آشپزخانه)

: تجهیزات آشپزخانه

جعفری

جعفری : 32252736

منطقه 9 .

طالقانی جنوبی - بین 12 و 16 متری انقلاب

کابینت(سیستم آشپزخانه)

: تجهیزات آشپزخانه

یاران

احمدی : 32237228

منطقه 9 .

چ طالقانی جنوبی - نبش خ سیدالشهدا

پرسپولیس

جعفری : 32254035

منطقه 9 .

طالقانی جنوبی - نبش خ سیدالشهدا

تیماس چوب

پهلوانی : 32213313

منطقه 9 .

م طالقانی - شهرک امام رضا - نبش تربیت 1

مجید

حاج محمدی : 32231024

منطقه 9 .

بلوار طالقانی جنوبی - جنب بانک توسعه تعاون

کابینت(سیستم آشپزخانه)

: تجهیزات آشپزخانه

توسکا

طباطبایی فرد : 32210535

منطقه 9 .

بلوار طالقانی جنوبی - خ بعثت - نبش ک یاس

رضا

اسکندری : 32246196

منطقه 9 .

بلوار طالقانی جنوبی - مقابل بانک سرمایه

کابینت(سیستم آشپزخانه)

: تجهیزات آشپزخانه