کابینت(سیستم آشپزخانه)
ایلیا
مدیر: سیدمحسن طباطبایی
تجهیزات آشپزخانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
طالقانی جنوبی - چ طالقانی - بلوار طالقانی جنوبی - بین لاله 3 و 5