کابینت(سیستم آشپزخانه)
حسینی
مدیر: سیدامیر پورحسینی
کابینت
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
چ هفت تیر - ضلع جنوب شرقی - جنب برج سفید