کابینت(سیستم آشپزخانه)
آنتیک
مدیر: علی اکبر و مهدی کولیوند
کابینت
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار هفت تیر - بین چ کارخانه قند و چ هفت تیر پلاک: 587