رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل

رنگ و ابزار دهقان

طاعتی : 32731265
منطقه 9 . هفت تیر - بلوار دانش آموز - نبش ابوسعید 3

ولیعصر

ورزدار : 32704035
منطقه 9 . بلوار دانش آموز - مقابل دادسرا

رنگ و ابزار مختاری

مختاری : 32773516
منطقه 9 . میدان مادر - اول بلوار دانش آموز

پیکو کالر

حاجی غلام سریزدی : 32773160
منطقه 9 . چ هفت تیر - بلوار دانش آموز - نرسیده به میدان مادر - بعد از بانک رفاه

رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل

: عرضه انواع رنگ ساختمانی

میبدی

آقایی میبدی: 32228321
منطقه 9 . خ بهشتی - بعداز م شهدا