رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل
رنگ و ابزار دهقان
مدیر: مهدی طاعتی
رنگ و ابزار
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
هفت تیر - بلوار دانش آموز - نبش ابوسعید 3