داروهای گیاهی گیاهان دارویی(عطاری)

نیشابوری

دهقان : 34575208

منطقه 5 .

میانجاده

گیاهان دارویی حکیم سینا

شادی : 34640901

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - نبش خ میرزایی

عطاری خراسانی

صدری: 34511359

منطقه 5 .

بلوار شهید بهشتی، میانجاده سر کرج نو، جنب نانوایی لواشی

داروهای گیاهی گیاهان دارویی(عطاری)

: عطاری و گیاهان دارویی، عرضه کننده انواع داروهای(ایرانی و خارجی)، ادویه جات و عرقیجات، زعفران و آلوی خراسان

عطاری هزار برگ

سلیمان فلاح: 33501085

منطقه 5 .

45 متری گلشهر، بین ارغوان و کوکب غربی

داروهای گیاهی گیاهان دارویی(عطاری)

: گیاهان دارویی و عطاری

گیاهان دارویی مهدی

عاروان: 33503028

منطقه 5 .

45 متری گلشهر، خ درختی-

داروهای گیاهی گیاهان دارویی(عطاری)

: گیاهان دارویی و عطاری