الکتریکی (لوازم و خدمات)

الکتریکی فانوس

مدیریت: محمدرضا روزبه

منطقه 8 .

میدان طالقانی - بلوار تربیت مربی - بین تربیت 19 و 21
limited

الکتریکی خراسانی

مدیریت: مهدی خراسانی

منطقه 8 .

خ بهشتی - بعد از میدان سپاه
limited

امیر

مدیریت: یداله ملکی

منطقه 8 .

بهشتی - بعداز چ طالقانی - ابتدای خ کسری
limited