الکتریکی (لوازم و خدمات)
کالای برق رسولی - الکتریکی - کالای برق - محدوده کرج - خیابان طالقانی
مدیریت: بهرام رسولی
الکتریکی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خ طالقانی شمالی، جنب خیابان مدنی پلاک: 628