مشاوره و روانکاوی شغلی

کلینیک معنا
مشاوره ازدواج - مشاور خانواده - شیوه های تربیتی فرزندان - ناسازگاری خانواده - خ مصباح - کرج

مدیریت: دکتر اکبر محمدی

- .

خیابان امام زاده حسن، نبش خیابان مصباح ، طبقه اول ، نرسیده به چهارراه مصباح

مشاوره و روانکاوی شغلی

: مشاوره ازدواج ، مشاوره خانواده ، شیوه های تربیتی فرزدان ، ناسازگاری خانواده ، درمان کلیه اختلالات روانشناختی ( افسردگی ، استرس ، اضطراب و وسواس )
limited
مشاوره و روانکاوی مشاغل مختلف مشاوره و روانکاوی در شغل مربوطه روشهای کامیابی و موفقیت شغلی تغییر شغل از طریق روانکاوی و کارشناسی و پیشنهاد شغل نسبت به خصوصیات فردی و جمعی تعیین شاخصهای شغلی و راهکارهای موفقیت شغلی ایجاد انگیزه در شغل مربوطه و کامیابی در آن برطرف کردن موانع شغلی و ایجاد پیشرفت شغلی روانکاوی مشاوره ارائه چارت سازمانی هدایت شغلی آسیب شناسی شغلی