تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت شیمیا زیست

مدیریت: داودی

منطقه 2 .

میدان امام حسین -خ شهید صدوقی -ساختمان فدک

تجهیزات آزمایشگاهی

: مواد شیمیایی - تجهیزات آزمایشگاهی
limited